Handmade Planet
Coşul tău este gol!

www.handmadeplanet.ro, va invita sa consultati acest document. Sunteti rugat sa va insusiti prezentul document, precum si toate eventualele atentionari legale cuprinse in alte pagini ale acestui Site. Accesul, navigarea si folosirea site-ului implica acceptarea, in totalitate, de catre dumneavoastra, a prezentelor conditii de folosire a site-ului. In cazul in care nu acceptati sau acceptati partial termenii si conditiile prezentului document, nu va este consimtit accesul, navigarea si, in general, folosirea site-ului.

Prezentul document reglementeaza utilizarea acestui site, accesibil pe domeniul web: www.handmadeplanet.ro (numit, in continuare, „Site”, „site”, „site-ul”, „www.handmadeplanet.ro”, „handmadeplanet.ro”, „noi”) si toate serviciile si produsele oferite, prin intermediul acestui Site (numite, in continuare, „Servicii”) de catre www.handmadeplanet.ro utilizatorului care acceseaza Site-ul.

Prezentul document se completeaza cu Conditii Generale de Vanzare, Protectia Datelor Personale, Termeni si Conditii pentru Comenzi personalizate si Dreptul de denuntare unilaterala care fac parte integranta din acesta si pe care va rugam sa le consultati.

1. COMPORTAMENTUL UTILIZATORILOR

2. DREPTUL DE PROPRIETATA INTELECTUALA

3. COMUNICARI ALE UTILIZATORULUI

4. COMUNICARI COMERCIALE

5. SECURITATE

6. LIMITAREA RESPONSABILITATII

7. TERMENI SI CONDITII ADITIONALI

8. MODIFICARI

9. DISPUTE

10. SUGESTII

 

1. COMPORTAMENTUL UTILIZATORILOR

Prin „utilizator” se intelege orice persoana care acceseaza Siteul, independent de scopul, mijloacele, interesele si calitatea cu care actioneaza. Utilizatorul este de acord sa folosesca Site-ul doar in scopuri legale. Utilizatorului ii este interzisa postarea si transmiterea prin Site a oricaror materiale cu caracter nelegal, vatamator, amenintator, abuziv, hartuitor, defaimator, vulgar, obscen, sexual, profanator, discriminator, publicitar sau de natura sa incurajeze un comportament care constituie elementele unei infractiuni.

In timpul utilizarii Site-ului si accesarii Serviciilor, utilizatorul se obliga:

a) sa nu desfasoare activitati de tip cracking, hacking sau altele asemenea, care pun in pericol buna functionare a Site-ului, a serverului, securitatea informatiilor etc.;

b) sa nu introduca cod sau secvente de cod cu caracter de virusi sau malware care ar putea pune in pericol securitatea datelor, a sistemului si a Site-ului;

c) sa nu modifice, sa nu copieze, sa nu transmita, sa nu distribuie, sa nu afiseze, sa nu publice, sa nu reproduca, sa nu vinda si sa nu creeze produse asemanatoare sau derivate, sau orice fel de informatii sau Servicii obtinute prin intermediul acestui Site;

d) sa nu modifice, sa nu altereze, sa nu copieze, sa nu transmita, sa nu distribuie, sa nu afiseze, sa nu publice, sa nu reproduca, sa nu vinda, sa nu stearga si sa nu reelaboreze (reverse engineering) continutul Site-ului, si nici codul sau secventele de cod folosite de acesta, inclusiv indicatiile referitoare la dreptul de autor, marca inregistrata sau orice alta indicatie referitoare la dreptul de proprietate exclusiva si de copyright al www.handmadeplanet.ro;

e) sa nu foloseasca Site-ul si continutul sau in scopuri ilegale;

f) sa nu accese in mod neautorizat baza de date a Site-ului.

Utilizatorul se obliga, de asemenea, sa nu violeze masurile tehnnologice si de protectie ale Site-ului, si sa respecte drepturile de proprietate intelectuala ale www.handmadeplanet.ro, asa cum sunt descrise la pct. 2.

2. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Intregul continut al www.handmadeplanet.ro, indiferent de natura sa, inclusiv, cu titlu exemplificativ, dar nu exhaustiv, logo-uri, imagini (desene, material iconografic si fotografic), software, text, icone, elemente grafice, baze de date, coduri sursa sau secvente de coduri sursa, proiecte aplicative, formule si algoritmi este proprietatea exclusiva a handmadeplanet.ro.

Denumirea „www.handmadeplanet.ro”, logo-urile si simbolurile asociate ei, precum si combinatii ale acestora cu orice cuvant, simbol grafic sau sub orice alta forma, folosite in Site, sunt proprietatea exclusiva a www.handmadeplanet.ro. Ele nu pot fi in nici un mod utilizate fara acordul prealabil si explicit exprimat in scris al www.handmadeplanet.ro. De asemenea este protejat de legislatia in materia drepturilor de autor, marci, brevete si alte drepturi de proprietate intelectuala si continutul reportat in bannere si in alte forme de afisare a mesajelor ce au caracter informativ sau publicitar si se afla pe Site.

Orice utilizare abuziva a Site-ului este in mod sever interzisa si cade sub incidenta sanctionatorie a normelor legale in vigoare, atragand raspunderea utilizatorului.

3. COMUNICARI ALE UTILIZATORULUI

www.handmadeplanet.ro pune la dispozitia utilizatorului spatii de discutie (blog, comunitate virtuala) si nu va utiliza un mijloc de filtrare a mesajelor postate de acesta. www.handmadeplanet.ro va informeaza ca utilizatorul este unicul raspunzator de continutul mesajelor pe care le va posta pe Site.

Exceptie facand datele personale, al caror tratament este supus dispozitiilor Legii nr. 677/2001 si ale actelor normative incidente si care sunt reglementate in cadrul documentului Protectia Datelor Personale, orice informatie sau comunicare depozitata pe Site sau transmisa prin intermediul acestuia de catre Utilizatori, va fi considerata neconfidentiala si va face subiectul dreptulului personal de autor al Utilizatorului. www.handmadeplanet.ro se considera liber sa intreprinda orice actiune considera necesara in raport cu acestea.

www.handmadeplanet.ro isi rezerva dreptul de a elimina sau muta aceste mesaje, precum si de a restrictiona accesul in orice moment Utilizatorilor sai, fara nici o notificare prealabila, in situatia in care, fara a avea acordul prealabil scris al nostru:

a) publica, transmit sau fac referire la orice tip de mesaj care poate fi definit ca fiind „publicitate” la diverse categorii de bunuri si servicii sau intra in categoria mesajelor comerciale nesolicitate sau care contin recomandari de a cumpara sau de a nu cumpara un anumit produs sau serviciu;

b) publica, transmit sau fac referire la mesaje care contin informatii confidentiale sau la mesaje care au rolul de a afecta pretul, imaginea sau valoarea de piata al unui produs sau serviciu, a unei marci sau al unui brand comercial;

c) publica, transmit sau fac referire la mesaje care contin texte amenintatoare, ilegale, injurioase, abuzive, indecente. Textele care contin atitudini critice trebuie sa respecte intru-totul regulile unei polemici civilizate;

d) publica, transmit sau fac referire la mesaje care contin virusi sau orice alte secvente de cod distructive sau care pot intrerupe, elimina sau limita functionalitatea Site-ului sau a oricaror alte sisteme informatice ale acestuia;

e) colecteza orice fel de informatie indentificabila personal de la ceilalti Utilizatori ai Ste-ului.

In situatia in care, prin nerespectarea conditiilor expuse mai sus, pricinuiti, direct sau indirect, o dauna Site-ului sau Utilizatorilor sai, sunteti de acord sa despagubiti www.handmadeplanet.ro pentru orice paguba, indiferent de natura si intinderea ei.

4. COMUNICARI ELECTRONICE

www.handmadeplanet.ro poate organiza concursuri si campanii promotionale pe care le va aduce la cunostiinta utilizatorului prin mijloacele de comunicare la care acesta a consimtit in prealabil. Tipul, modul si marimea spatiului alocat pentru publicitate de catre www.handmadeplanet.ro poate fi schimbat in orice moment fara notificarea prealabila a utilizatorilor. Regulamentele acestora vor fi aduse la cunostinta eventualilor participanti numai prin intermediul Site-ului sau prin intermediul mesajelor de posta electronica, fiind valabile numai pe perioada de desfasurare a campaniei. Promotiile sunt valabile doar in perioada de timp indicata si numai in limita stocului disponibil. www.handmadeplanet.ro poate intrerupe sau anula in orice moment, fara nici o notificare prealabila, orice promotie.

Utilizatorul inregistrat consimte sa nu considere spam comunicarile electronice provenite de la www.handmadeplanet.ro prin intermediul postei electronice. De asemenea, Utilizatorul consimte si este de acord ca orice comunicare adresata via e-mail sau postata pe Site satisface orice cerinta legala pentru a fi considerata ca facuta in scris.

5. SECURITATE

Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla sub controlul nostru. www.handmadeplanet.ro nu isi asuma insa responsabilitatea pentru pierderile de informatii cauzate de bug-uri sau erori ale softului cu care este conceput si gazduit site-ul. De asemenea nu raspundem pentru bresele de securitate care pot exista in serverele companiei de hosting care gazduieste Site-ul.

6. LIMITAREA RESPONSABILITATII

In nici un caz www.handmadeplanet.ro nu poate fi tras la raspundere pentru nici un fel de daune, indiferent de natura acestora, derivate din utilizarea Site-ului si a serviciilor oferite prin intermediul acestuia sau ca urmare a imposibilitatii utilizarii acestora.

Desi face toate eforturile in acest sens, www.handmadeplanet.ro nu garanteaza ca functionarea Site-ului si a serverelor va fi neintrerupta si lipsita de erori, ca utilizarea Site-lui este lipsita de riscuri (virusi, alte elemente sau actiuni care pot provoca daune, specifice internetului si tehnologiilor digitale, inclusiv violarea securitatii informatiilor), ca informatiile furnizate prin intermediul Site-ului sunt corecte si la zi. Prin urmare, www.handmadeplanet.ro nu isi asuma costurile referitoare la asistenta tehnica si repararea eventualelor daune. In nici un caz www.handmadeplanet.ro nu poate fi facut raspunzator pentru daune, directe sau indirecte, derivate din utilizarea sau limitarea accesului la Site.

În legatura cu disponibilitatea, exactitatea, gradul de incredere si continutul site-ului, nu se acorda nici un fel de garantie, explicita sau implicita, inclusiv, dar fara limitare la garantii de proprietate sau de neincalcare a drepturilor sau garantii implicite de vandabilitate sau de oportunitate in raport cu un anumit scop.

www.handmadeplanet.ro nu va fi raspunzator pentru nici un fel de daune directe, indirecte, ocazionale, speciale sau conexe, pentru nici un fel de profituri pierdute sau intreruperi ale unor afaceri, care rezulta din folosirea sau din incapacitatea de a folosi acest serviciu, chiar daca www.handmadeplanet.ro a fost avertizat in legatura cu posibilitatea aparitiei unor astfel de daune.

Sunteti de acord sa despagubiti si sa protejati www.handmadeplanet.ro de orice pretentii sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecata sau onorarii pentru consultanta juridica, facute dumneavoastra sau de o terta persoana sau organizatie, datorita sau reiesind din continutul folosirii serviciilor site-ului, conexiunii la acesta, violarii termenilor si conditiilor sau violarii oricaror drepturi ale acelui tert din motive neimputabile www.handmadeplanet.ro.

Handmadeplanet.ro nu garanteaza continuitatea, neintreruperea sau securitatea accesului la site-ul handmadeplanet.ro sau la alte servicii.

www.handmadeplanet.ro nu îsi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligatiilor prevazute în aceste conditii, ca rezultat al oricarei cauze aflate în afara controlului sau, incluzând dar nelimitându-se la evenimente de forta majora sau activitatea unei terte persoane.

7. MODIFICARI

www.handmadeplanet.ro isi rezerva dreptul de a modifica oricand TERMENII SI CONDITIILE de fata, fara nicio formalitate si fara preaviz. Modificarile vor fi afisate in aceasta pagina si vor avea efect imediat. www.handmadeplanet.ro se angajeaza sa publice orice modificare intervenita prezentului acord. Modificarile vor avea efect imediat. Accesul in Site si folosirea Serviciilor implica faptul ca dumneavoastra v-ati dat acordul asupra noilor termeni ai prezentului acord.

www.handmadeplanet.ro isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau sterge in orice moment portiuni ale Site-ului sau, fara vreo notificare prealabila si fara nicio formalitate. De asemenea, www.handmadeplanet.ro isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul utilizatorilor la o parte sau la intregul continut din Site, in situatia cand termenii prezentului document sunt incalcati.

8. DISPUTE

Prezentul acord va fi interpretat si guvernat de legea romana in vigoare. Rezolvarea oricaror controverse derivate sau in legatura cu prezentul acord sau, in orice mod, referitoare la Site si la Produse, se va face pe cale amiabila. Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea noastra.

Orice notificare ce imbraca un caracter oficial trebuie trimisa in scris, la adresa mentionata in prezentul document, cu confirmare de primire.

Orice tentativa de acces neautorizat la site-ul www.handmadeplanet.ro si orice incercare de frauda va fi raportata autoritatilor competente.

9. SUGESTII

Pentru orice întrebari sau sugestii ne puteti scrie pe contact [at] handmadeplanet.ro sau puteti folosi sectiunea „contact” din Site.

Acest document a fost intocmit la data 1 octombrie 2016.